Činy sú mocejšie než slová.


TJ Družstevník má 50 rokov

05.09.2009 20:26

 TJ Družstevník Kolačín  tiež oslavoval svoje okrúhle 50. výročie založenia v kultúrnom dome. Ako sa na správnych športovcov patrí, spoločenskému posedeniu predcházal futbalový zápas , v ktorom sme porazili Omšenie 6 : 1. Spestrením bolo kopanie „jedenástiek“.V ňom sa najviac darilo Števovi  Holišovi. V KD  za účasti pozvaných hostí , medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta , zástupcovia Oblastného futbalového zväzu, DHZ, Výboru m.č. Kolačín či sponzorov podujatia, futbalisti  bilancovali a spomínali na  uplynulých 50 rokov, počas ktorých sa vystriedalo niekoľko futbalových generácií. Správu o činnosti predniesol p. Polacký, prihovoril sa i predseda TJ Družstevník – p. Guliš, ako aj pozvaní hostia. Primátor mesta, Ing. J. Šušaník, potom udelil Čestné uznanie a Pohár mesta zakladajúcim členom futbalového oddielu –V. Javorkovi, J. Filovi, A. Hrebíkovi.

Za dlhoročnú prácu v TJ Družstevník si odniesli ocenenia P. Baláž, M. Polacký, Z. Mičian, M. Guliš, P. Jaroš, L. Filo, P. Beňo a D. Sokolík.

TJ Družstevník ocenila za reprezentáciu a dlhoročnú obetavú prácu v prospech TJ R. Baláža, C. Marušinca, I. Beňa, J. Tlapáka, R. Čačka, M. Šlesára. R. Šmatláka J. Homolu.

Čestné uznanie za celoživotnú prácu a rozvoj TJ si z rúk predsedu OBFZ, p. Chalmovjanského,  prevzal  Milan Polacký.

Pohár za dobrú spoluprácu s TJ si odniesol p. Chalmovjanský i primátor mesta Nová Dubnica, ktorý prisľúbil, že urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby sa podmienky pre činnosť  TJ v budúcnosti zlepšili.

Stretnutie pokračovalo neformálymi rozhovormi a spoločenským posedením s občerstvením, na ktoré prispelo mesto i sponzori podujatia.

—————

Späť